Werkgroep Teylingens

Vrijwilligers voor rondleidingen

Wij hebben een beperkt aantal vrijwilligers en dat is niet zonder reden. We hebben een klein gemaal dat bouwkundig op orde is en we hebben een machine die onderhoud en nog wat verdwenen onderdelen nodig heeft. Daarnaast wordt gewerkt aan de aankleding van het gemaal en het omringende terrein en we hopen de herbouw van de kolenloods volgend jaar te realiseren. Als dit laatste een feit is dan hebben wij, naast de de huidige zes vrijwilligers voor de techniek, ook vrijwilligers nodig voor de ontvangst en informatietaken.

Mocht u belangstelling hebben of iemand kennen die dat heeft om die taken op zich te nemen dan bent u welkom.

Leden werkgroep

Bij de oprichting van de stichting is er een werkgroep gevormd naast het bestuur met als belangrijkste opdracht de machine weer gangbaar te maken en later ook op stoom te laten draaien. In de werkgroep zitten daarom vooral de vrijwilligers die willen sleutelen en niet vergaderen. 

Vanaf de start vormden Peter van der Horst, Inus van Hekken, Bob Smit en Sjaak Tegelenbosch de harde kern van de werkgroep. Door omstandigheden is Bob na een jaar helaas gedwongen om te stoppen met zijn activiteiten. 

In de afgelopen vijf jaar werd de groep uitgebreid met achtereenvolgens Nick Damen, Guus Peek en Ton Versteegt. Nick heeft wegens drukke werkzaamheden de groep verlaten.

Zij zijn iedere zaterdagochtend aan het werk in het gemaal en bouwen sinds 2011 gestaag aan de restauratie van de machine. Door vooruit te denken voor de aanvang van de bouwkundige restauratie, hebben zij gezorgd voor het inpassen van diverse benodigde apparaten en appendages om zowel op perslucht als straks op stoom te kunnen draaien.

Ruimte voor nieuwe vrijwilligers

Voorlopig zijn er genoeg vrijwilligers die zorgen voor de techniek, maar binnenkort hopen wij andere vrijwilligers nodig te hebben. Komend voorjaar gaan wij starten met de bouw van de kolenloods, waarin het bezoekerscentrum zal worden gevestigd. 

Daar zal door middel van wisselende exposities verteld worden over het leven onder de zeespiegel in Kamerik en omgeving, over de industriele revolutie die ons het stoomgemaal bracht en over de latere ontwikkelingen die leiden tot de huidige manier van bemalen van de Kamerikse polders. 

Naast de expositie zal ook de kleine horeca een plaats krijgen en daarvoor zoeken wij onder andere vrijwilligers die het leuk vinden om gastheer of vrouw te zijn in deze bijzondere omgeving. Zij zullen verantwoordelijk zijn voor en lekker kopje koffie en kunnen ook iets vertellen over het gemaal en de expositie.

Als u het leuk lijkt om op deze bijzondere plaats mee te werken stuur dan een mail aan info@stoomgemaalteylingens.nl of kom langs op zaterdagochtend.