Stoom en nu een ketel

Het bestuur mag dan druk zijn met de kolenloods, maar de werkgroep is ondertussen begonnen aan de laatste stap in het echt draaien op stoom.

Naar aanleiding van een bezoek aan het Zuiderzeemuseum, waar een kleine werkende stoominstallatie staat die lijkt op die oorspronkelijk in het gemaal stond, zijn er plannen gesmeed. Peter van der Horst en Inus van Hekken hebben met hun stoomkennis onze CAD-specialist Guus Peek aan het werk gezet en hij heeft een keteltekening kunnen maken waar een ketelbouwer wat mee kan.

Het is de bedoeling dat de ketel wordt ingemetseld zoals dat vroeger ook was en afhankelijk van de grootte van de ketel en de ideeën die wij als stichting hebben over authenticiteit en uiteindelijk zijn zij in gesprek gekomen met Standard Fasel. Vervolgens is door dat bedrijf onderzocht of zij een ouderwetse ketel met een enkele vuurgang konden leveren. Na enige weken kwam de heugelijke mededeling dat zij zo’n ketel kunnen bouwen, de prijs kennen we nog niet, maar meer dan 100.000 euro is het niet.

Waar het geld vandaan moet komen is nu nog de vraag, maar opnieuw is dit een mooi item voor een bijdrage in de vorm van legaten en giften aan het ketelfonds. Degene die de ketel volledig wil sponsoren zal vereeuwigd worden met een ketel die naar hem of haar wordt vernoemd, inclusief een naamplaat op het ketelfront. Stort uw bijdrage op rekeningnummer NL84 RABO 0157 0732 62 t.n.v. St. Watererfgoed Groot Woerden onder vermelding van “ketelfonds”.