Sponsors

een platform voor iedereen die onze gemalen een warm hart toedraagt

De “Stichting Vrienden van Watererfgoed Groot Woerden” is speciaal in het leven geroepen om een gedegen platform te bieden voor iedereen die onze gemalen een warm hart toedraagt. Alle vrijwilligers, donateurs en sponsoren vinden hier hun plek om gehoor te hebben bij de bestuurders. Alle bezittingen zijn ondergebracht in deze stichting die los staat van de Stichting Watererfgoed Groot Woerden die de beheersovereenkomsten is aangegaan.

Foto: Peter van der Horst

Foto: Sia Windig

Foto: Sia Windig

Culturele ANBI-status

Aangezien de giften en subsidies door de Stichting Vrienden Van worden beheerd, is deze stichting een culturele ANBI.

De stichting heeft de culturele ANBI-status gekregen. Dat houdt in dat bij toekenning wij door de Belastingdienst worden aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling. Daarom hoeft er over giften aan onze stichting geen schenkingsrecht te worden betaald; ook een verkrijging uit een nalatenschap is vrij van successierecht. Al het geld dat geschonken of nagelaten wordt, wordt besteed aan het bestemde doel. Afhankelijk van de fiscale situatie kunnen in bepaalde gevallen giften afgetrokken worden voor de inkomstenbelasting.

Omdat wij een culturele ANBI status hebben, mag een donateur voor de berekening van de aftrek de gift verhogen met 25% tot een maximum van € 1.250. 

Voor bedrijven geldt dat zij hun giftenaftrek mogen verhogen met 50%, tot een maximum van  € 5.000.

Gerealiseerd en toekomstplannen

Onderstaande zaken zijn de afgelopen jaren met dank aan sponsoren gerealiseerd:

Onze ambitie is om nog het volgende te realiseren:

René Vaillant Vormgeving

Foto: Peter van der Horst

René Vaillant Vormgeving

Vrienden van het stoomgemaal

Wordt vriend van het stoomgemaal en help mee met de aanschaf van bijvoorbeeld de stoomketel. Mail naar info@stoomgemaalteylingens.nl en stort tenminste 25 Euro op rekeningnummer NL84 RABO 0157 0732 62 t.n.v. St. Watererfgoed Groot Woerden.

RSIN 820742466
KvK 30261206

Het stoomgemaal ontvangt natuurlijk graag giften om de verdere plannen uit te kunnen voeren. De navolgende zaken zouden wij graag verwezenlijken:

 • Stoomketel; kosten inclusief plaatsing ±300.000 euro.
 • Opengraven van de sluis; kosten afhankelijk van plannen HDSR. 1e fase verbeelding (water, namaakdeuren, windwerken en loopbrug) ± 50.000 euro.
 • Aanschaf stoomlier en vlet voor een veerdienst naar de Kruipin; kosten ±10.000 euro.

Onze sponsoren

Subsidieverstrekkers

 • HDSR
 • Fonds Erfgoedparels Provincie Utrecht
 • Leader+
 • VSB-fonds Woerden
 • Rabo Dichtbij Fonds
 • Gemeente Woerden
 • Prins Bernhard Cultuurfonds

 Onze sponsoren 

 • Bouwbedrijf Kwakkenbos
 • TIB van Lindenberg
 • Kerste Elektra en Beveiliging
 • WIKOBOX
 • Heibedrijf Maurits
 • Badge
 • Belo Groep
 • Cyber Techniek
 • Bert Donselaar
 • Elektrob Installaties
 • Gerritse IJzerwaren
 • Kleywegen
 • Mees & Co
 • Harm Meijer Schoorsteenbouw
 • Shell Research Amsterdam
 • Visser Las en Snijtechniek
 • Jan de Wit Lasbedrijf