Restauratie is begonnen

De oplettende passant was het al opgevallen, er wordt gebouwd bij het gemaal.

Aannemer Hulshof, een specialist in met name oude gemalen,  is begonnen met de restauratie van het gebouw en gaat voortvarend te werk, het dak is vervangen en ook de binnenkant wordt aangepakt. Nu het onderstation van Eneco/Stedin is uitgeplaatst, tegen een fors bedrag, is er weer ruimte om de oude werkplaats in ere te herstellen. Ondertussen wordt ook vooruit gedacht en zijn het perslucht drukvat en een voorverwarmer voor de nog te verwerven stoomketel op zolder geplaatst.

Begin november moet de restauratie zijn afgerond en zal ook de schoorsteen op de oorspronkelijke hoogte zijn gebracht.

Grote opluchting

Al meer dan een jaar werd getekend en gerekend aan een nieuwe fundering en gesproken over een oplossing zonder damwanden in de waterkering te moeten slaan. Gaandeweg bleef er steeds twijfel over de slechte staat waarin de fundering zou verkeren volgens een onderzoek en nu blijkt, na een extra onderzoek door een ander bedrijf, dat de fundering helemaal niet zo slecht is, zij is voor het overgrote deel in redelijke staat. 

Slechts één muur heeft geen fundering meer, de oostmuur van de uitbouw van 1907. Dat betekent dat er slechts 4 of 5 palen geslagen moeten worden met een betonconstructie langs de buitenmuur om de muur en het buitenste vliegwiellager op te vangen. De rest van de uitbouw staat op de watergang van 1871 die volledig onderheid is, er zijn daar ook geen tekenen van slechte fundatie. Wel moeten wij blijven monitoren of er problemen met de fundatie komen. Uiteindelijk zal de fundering eens moeten worden vervangen vanwege de grenen palen die aangetast worden door de bekende paalrotbacterie.

Het bestuur heeft de architect opdracht gegeven om het bestek te schrijven opdat tot aanbesteding kan worden overgegaan. De keuze voor een aannemer zal naar verwachting in maart plaatsvinden. Het funderen wordt apart aanbesteed, evenals de herbouw van het bovenste deel van de schoorsteen. 

Wij hopen dat in de tussentijd de uitplaatsing van het onderstation van Stedin wordt gerealiseerd, waardoor de uitvoering zonder vertraging kan verlopen. De deadline van de subsidieverleners ligt op 31-12-2014, dan moet alles klaar zijn.

De druk op het stichtingsbestuur is groot om alles op tijd te realiseren. Daarnaast werkt ook de technische groep keihard mee aan de voorbereidingen voor de bouw. Gaandeweg worden oplossingen bedacht voor de diverse probleempunten en wordt ook al nagedacht over de extra aanpassingen die nodig zijn om tezijnertijd op stoom te kunnen draaien. Nu kan nog het nodige worden ingebouwd, dat later doen betekent extra werk of zelfs een nieuwe verbouwing.