Privacy en cookies

De stichting Watererfgoed Groot Woerden beheert het Stoomgemaal Teylingens en het Dieselgemaal Papekop Diemerbroek. Via onze websites geven we hierover informatie. Daarbij verwerken wij persoonsgegevens..
Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het verzamelen van persoonsgegevens beperken we tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. We geven uw gegevens niet door aan derde partijen, tenzij wij daar wettelijk toe verplicht zijn. We respecteren uw recht om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Gebruik van persoonsgegevens

Als u ons mailt via het contactformulier op de contactpagina bewaren wij uw naam en e-mailadres om uw bericht te beantwoorden en om uw vraag te beantwoorden of uw klachten te behandelen en u te informeren over het verloop daarvan of om onze website te verbeteren.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG) en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 16 en 17 van de AVG). Daarnaast kunt u bezwaar aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens (art 21 van de AVG).

Als u wilt weten welke persoonsgegevens de stichting verwerkt, kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. De stichting behandelt uw verzoek binnen 4 weken.
Als blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.

U kunt uw verzoek sturen naar info@stoomgemaalteylingens.nl.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die een website op uw computer, tablet of mobiele telefoon plaatst op het moment dat u de website bezoekt. In deze cookies wordt informatie over uw websitebezoek opgeslagen. Op onze website gebruiken we alleen analytische cookies. Analytische cookies stellen ons in staat om het websitebezoek te meten. Hierdoor weten we op welke plekken we onze website kunnen verbeteren.