Papekop – Diemerbroek

Gemalenpluim 2018

Evenals in voorgaande jaren heeft de pluimcommissie van de NGS gewerkt aan de gemalenpluim 2018.
Waren er in het begin van de uitreiking van de gemalenpluim nog een lijst van mogelijke kandidaten en was er een keuzeprobleem, dit jaar had de commissie geen signaal opgepikt van een mooi voltooide restauratie.
Toch was er een bijzonder gemaal met een bijzondere aanpak van de restauratie wat de commissie ter ore kwam.
Het betrof een gemaal, waarvan het eigendom in handen was van het waterschap en het beheer in handen van een stichting.
Na een bezoek van de commissie aan dit gemaal (een essentieel onderdeel van het selectieproces), het aanschouwen van het eindresultaat en na het aanhoren van de aanpak van de restauratie, was de commissie unaniem; dit gemaal en het waterschap én de stichting verdienden de nominatie voor de gemalenpluim 2018.
Zo ontstond de buitengewone situatie dat de commissie slechts één nominatie aan het NGS-bestuur voorlegde waarmee het bestuur zonder discussie direct unaniem akkoord ging.

Met deze achtergrond kon Peter Nijhof, de voorzitter van de pluimcomissie, op 2 november 2018, de dag van de deelnemersvergadering van de NGS, de gemalenpluim 2018 uitreiken aan het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden én aan de Stichting tot behoud van het gemaal Teylingens, voor de voorbeeldige samenwerking bij de restauratie van het gemaal Papekop-Diemerbroek.

De motivatie voor deze toekenning omschreef de commissie als volgt:
“Gemalenpluim 2018 is toegekend aan het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en de Stichting tot behoud van het gemaal Teylingens gezamenlijk wegens de voorbeeldige samenwerking tussen het hoogheemraadschap als eigenaar en de stichting als beheerder, om het buiten werking gestelde dieselgemaal Papekop-Diemerbroek (1928) bij Woerden te restaureren, te beheren en voor het publiek toegankelijk te maken

Peter Nijhof overhandigt de oorkonde voor de Gemalenpluim 2018 aan vz Ruud Mees van de Stichting tot behoud van het gemaal Teylingens.

Ook de Dijkgraaf , Patrick Poelmann van het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden heeft de oorkonde uit handen van Peter Nijhof ontvangen voor de restauratie van het dieselgemaal Papekop-Diemerbroek.

De oorkonde voor gemaal Papekop-Diemerbroek.  

Bron:  Gemalenpluim NGS De Nederlandse Gemalen Stichting.