EEN VAN DE OUDSTE STOOMGEMALEN

Een van de oudste stoomgemalen van ons land

Het voormalig scheprad-stoomgemaal, gebouwd in 1871 (getuige de gedenksteen in de noordmuur) in waterschapsstijl, werd vernoemd naar de polder, die de naam van het geslacht Teylingen kreeg.

Het is een van de oudste nog bestaande stoomgemalen van ons land en een van de weinige overgebleven tandem-compoundstoommachine die direct een centrifugaalpomp aandrijft in Nederland. Het stoomgemaal Teylingens is het negende en allerlaatste weer onder stoom te brengen gemaal in ons land.

Vanaf 2006 zijn er plannen gemaakt voor de restauratie van het oude stoomgemaal. Sinds 2011 werkt een groep vrijwilligers met groot enthousiasme aan de uitvoering van de plannen.

Op 9 mei 2015 was het zover: het gemaal werd officieel geopend door de Commissaris van de Koning, Willibrord van Beek. In het bijzijn van ruim 80 genodigden spraken dijkgraaf en gastheer Patrick Poelmann, de CdK, wethouder Schreurs en Ruud Mees over het gemaal en alle hordes die genomen werden om de restauratie mogelijk te maken.

Foto: Peter van der Horst

Inmiddels is het gebouw gerestaureerd, de schoorsteen gevoegd en weer op hoogte gebracht en de machine loopt weer, zij het nog niet op stoom, maar op perslucht. Doel is het herstel van de technische installaties zoals de stoommachine, de elektromotor en de centrifugaalpomp en de bijbehorende grond met waterwerken, zoals het in 1953 was. Minimaal één keer in de maand wordt de machine in bedrijf gesteld.

Ook de kolenloods is herbouwd en ingericht als bezoekerscentrum. Vrijwilligers verzorgen educatieve rondleidingen over de geschiedenis van de waterhuishouding, het gemaal en stoom in het algemeen voor  scholieren en belangstellenden.