Gemalenpluim voor stoomgemaal Teylingens

Gemalenpluim voor stoomgemaal Kamerik-Teylingens

Tijdens de deelnemersbijeenkomst van de Nationale Gemalen Stichting op 4 november 2022 kreeg het gemaal Kamerik-Teylingens de Gemalenpluim uitgereikt voor de herbouw van de kolenloods.

Het gemaal zelf was al eerder gerestaureerd. De gesloopte kolenloods is in 2019 gereconstrueerd op basis van de oorspronkelijke tekeningen. Het gebouw is grotendeels door vrijwilligers gebouwd.

De buitenkant ziet er precies zo uit als de originele kolenloods, maar binnen liggen nu geen kolen meer. De kolenloods is in 2020 ingericht als bezoekerscentrum met een educatieve functie. Naast materialen en foto’s zijn er touchscreens waarop verhalen te zien zijn over de stoommachine en over (de geschiedenis van) het waterbeheer in het veenweidegebied. Helaas moest de ingebruikname van de kolenloods wachten totdat de coronamaatregelen werden ingetrokken. Maar vanaf april 2022 hebben inmiddels 1400 mensen het gemaal en de kolenloods bezocht, waaronder honderden kinderen van de scholen in Woerden.

De stichting Watererfgoed Groot Woerden die het gemaal in beheer heeft van het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden (HDSR) is trots dat ze namens alle vrijwilligers die bij het gemaal betrokken zijn de Pluim in ontvangst mocht nemen.

Wil je ook het gemaal en de kolenloods bezoeken? Of wil je vrijwilliger worden bij het gemaal? Neem dan contact op via info@stoomgemaalteylingens.nl