Achtergrond

Deze worden niet getoond in het nieuwsoverzicht, zoals bijvoorbeeld privacy beleid.

Privacy en cookies

De stichting Watererfgoed Groot Woerden beheert het Stoomgemaal Teylingens en het Dieselgemaal Papekop Diemerbroek. Via onze websites geven we hierover informatie. Daarbij verwerken wij persoonsgegevens..Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit …

Privacy en cookies Lees meer »

Plan van aanpak – lange versie

Voorwoord 1e versie Door het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden werd in 2006 een nieuw watergebiedsplan gepresenteerd, waarin ondermeer de bouw van een nieuw gemaal aan de Grecht werd voorgesteld ten behoeve van de waterhuishouding in de polders Kamerik-Teylingens en Mijzijde. Het schroef-pompgemaal, naast het oude stoomgemaal Teylingens, krijgt daarin een ondergeschikte rol. Eind 2006 werd …

Plan van aanpak – lange versie Lees meer »