Bouwplaat

Van het gemaal is een bouwplaat gemaakt, schaal 1:100, die in het gemaal verkocht wordt. Deze kan ook besteld worden door 10 euro over te maken op NL84 RABO 0157 0732 62 t.n.v. Stoomgemaal Teylingens onder vermelding van naam en adres.