In memoriam Jan Reerink

Op 13 januari is oud hoogheemraad Jan Reerink op 71-jarige leeftijd plotseling overleden. Jan was sinds de oprichting van onze stichting een betrokken bestuurder die ons steunde bij onze inspanningen om het gemaal weer draaiend te krijgen en de restauratie tot uitvoering te brengen. Na zijn terugtreding en het beëindigen van zijn loopbaan bij het HDSR was hij net in november benoemd tot lid van het bestuur van de Nederlandse Gemalenstichting. Wij zullen Jan missen.