De stichting gaat veranderen

De Stichting tot behoud van het gemaal Teijlingens gaat veranderen, ten eerste omdat de stichting meer is geworden dan een stichting voor één gemaal en ten tweede omdat de naam niet klopt.

Eigenlijk is de naam Teijlingens tien jaar lang verkeerd geschreven, het moet Teylingens zijn, maar belangrijker is dat wij ons nu al met twee gemalen bezighouden, immers het gemaal Papekop is erbij gekomen. Dat betekent dat wij op een andere manier naar onze organisatie moeten kijken en ook dat wij op een andere manier met onze verantwoordelijkheden moet omgaan.

De stichting zal voortaan verder gaan onder de naam:

Stichting Watererfgoed Groot Woerden

Ook de doelstelling van stichting zal worden aangepast. Zij zal een platform gaan bieden voor alle eigenaren van watererfgoederen rond Woerden zoals zij in de vorige eeuw waren verenigd in het Groot-Waterschap van Woerden. Overigens zal de grens niet zo exact worden aangehouden, eigenaren van watererfgoed van het omringende gebied kunnen ook aanhaken.

De stichting Vrienden Van zal zich specifiek op de gemalen Teylingens en Papekop richten en de plek zijn waar vrijwilligers, donateurs en sponsoren van de gemalen samenkomen. Alle bezittingen van de huidige stichting tot behoud van het gemaal Teijlingens zijn overgedragen aan de stichting Vrienden Van.

Wanneer e.e.a. zijn beslag heeft gekregen zult u dat op deze site kunnen lezen.