Laatste ontwikkelingen


In het afgelopen half jaar heeft de stichting niet stilgezeten.

Na het overlijden van Henk Magielse is Jaap Oudshoorn bereid gevonden om de taak van penningmeester voor alle drie de stichtingen op zich te nemen, waarvoor wij hem zeer erkentelijk zijn.

De perikelen rond de kolenloods zijn nog niet voorbij. Zo bleken de constructietekeningen niet afgerond te zijn, omdat de constructeur vond dat er meer sonderingen moesten worden gedaan. De heier had medio oktober al in de planning staan, maar dat wordt nu april 2019. Ondertussen zijn de bouwprijzen met 30 procent gestegen en is het de vraag of wij voldoende geld hebben om de bouw te realiseren, de eerste offertes laten een verontrustend beeld zien.

Ondertussen is het fietspad omgelegd, nodig om de bouw van kolenloods te realiseren. Ook dat ging niet goed, het werd 10 cm te smal opgeleverd, maar dat is opgelost door een extra strook betontegels te leggen. De gemeente zal nog 4 nieuwe lantaarnpalen gaan plaatsen, hetgeen een verdubbeling is en een veel betere verlichting in de bocht zal geven.

Tegelijk met de aanleg van het fietspad is ook de container met de compressor verplaatst naar de andere kant van het fietspad. Hiermee is het zicht op het gemaal weer onaangetast zoals het hoort te zijn. Wel zijn opnieuw vernielingen aangericht, nu aan de container, maar plaatsing van een extra camera heeft waarschijnlijk een herhaling voorkomen.

In oktober is na 75 jaar en een complete revisie de dieselmotor van gemaal Papekop en Diemerbroek voor het eerst weer gestart. Hij liep als een zonnetje dankzij de inzet van de drie vrijwilligers Joris van Iersel, Richard Tito en Jan Baars. Zie verder onder het kopje dieselgemaal.

In november was de jaarvergadering van de Nederlandse Gemalen Stichting en tot onze verrassing en vooral trots werd de jaarlijkse pluim uitgereikt aan het gemaal Papekop, aan het HDSR voor de restauratie van de buitenkant en aan de stichting voor het weer draaivaardig maken van het gemaal.

Eind oktober bleek ook dat de compressor van het gemaal Teylingens kuren kreeg. Bij de servicebeurt die Wilda kwam geven bleek dat de koppakking eruit lag en na de reparatie loopt ook de compressor weer als vanouds en kan Teylingens weer op(ge)lucht draaien.

Laatste gebeurtenis was de brandmelding in het gemaal Teylingens. De voorzitter werd door de brandweer gebeld met de mededeling dat het gemaal in brand stond, maar er was geen brandalarm afgegaan. Ter plaatse aangekomen bleek de brandweer de deuren te hebben opengebroken, om te constateren dat er geen brand was maar slechts een flikkerende verlichting. Een voorbijganger had de verlichting en de brandlucht van de houtkachel van de overburen onbedoeld gecombineerd tot brand in het gemaal. De schade aan de deuren was fors maar reparabel en de brandweer had dus wel alert gereageerd, hetgeen goed is om te constateren voor het geval er ooit echt brand zou uitbreken.